visie

Ik hecht er veel belang aan dat zowel kinderen als volwassenen vanuit hun eigen ideeënwereld (leren) denken, creëren, fantaseren en maken. Ik werk graag naar aanleiding van een opdracht of idee van waaruit men zelf keuzes kan en leert maken, vertrouwend op hun eigen inzicht en kunde. Het proces is hierbij zeer belangrijk.
Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennis neemt van kunst en cultuur ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.
Ik hoor regelmatig van leerkrachten dat zij leerlingen die zich minder makkelijk uiten, zien opbloeien wanneer zij deelnemen aan een culturele activiteit. Cultuureducatie stimuleert om anders te denken en open te staan voor nieuwe ervaringen.
Door cultuureducatie onderdeel te maken van het onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.


Archief