Organisatie

Sinds lange tijd ben ik als organisator en coördinator betrokken bij het kunst- en techniekproject Kunstructeur.

Met Kunstructeur bieden TechXperience! en het Design Museum Den Bosch elk najaar een vakoverstijgend project waarin ontwerpend en onderzoekend aan verschillende kerndoelen tegelijkertijd gewerkt kan worden. Denk naast kunstzinnige oriëntatie en techniek ook aan taal, rekenen/wiskunde en oriëntatie op jezelf en de wereld. Beleving, verbeelding en verwondering als basis voor talentontwikkeling staan hierbij centraal.

Leerlingen werken in groepjes aan een opdracht waaraan een actueel thema ten grondslag ligt. Een actuele tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch wordt daarbij als inspiratie gebruikt. De opdracht wordt verkend en onderzocht vanuit de directe belevingswereld, denk- en verbeeldingskracht van de leerlingen en de wereld van kunst, techniek en wetenschap. Zo ontstaat er per groepje een persoonlijk werkstuk waarin eigen ideeën worden uitgewerkt en vragen worden onderzocht aan de hand van technische en beeldende vaardigheden.

Plannen worden gemaakt, uitgeprobeerd en uiteindelijk gepresenteerd. Voor elk idee is een passende vorm te vinden. Dit kan een onderzoek, een object, een uitvinding, een installatie of een performance zijn.

 

 


Archief